Powrót do listy

Nowa taryfa cen i stawek za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Dębno na lata 2019 - 2022

     Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. w Dębnie informuje, iż decyzją nr SZ.RET.070.4.19.2018.BK z dnia 18.12.2018 r. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie od dnia 01.02.2019 do dnia 31.01.2022 r. obowiązywać będzie nowa taryfa cen i stawek za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie gminy Dębno.

     Przedmiotowe zawiadomienie stanowi wyłącznie skróconą informację o obowiązującej taryfie cen i stawek opłat -  decyzja nr SZ.RET.070.4.19.2018.BK wraz z pełną wersją taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, zgodnie z Art. 24e pkt.3 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001r. (Dz.U. 72, poz. 747 z póź. zm.) opublikowana została na naszej stronie internetowej http://bip.pwikdebno.pl/  (zakładka-opłaty).

 

     W taryfach na okres 2019-2022 roku stawki opłaty abonamentowej oraz ceny za 1 m3 wody ustala się w oparciu o osiem grup taryfowych tj.:

 

W1-odbiorcy usług z zakresu zbiorowego dostarczania wody wykorzystywanej na cele socjalno-bytowe,przemysłowe oraz  pozostali odbiorcy, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego na rzecz których Spółka świadczy także usługi odprowadzania ścieków;

W2- odbiorcy usług z zakresu zbiorowego dostarczania wody wykorzystywanej na cele socjalno-bytowe,przemysłowe oraz pozostali odbiorcy, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego na rzecz których Spółka nie świadczy usługi odprowadzania ścieków;

W3-odbiorcy usług z zakresu zbiorowego dostarczania wody korzystający z lokali w budynkach wielolokalowych, wykorzystywanej na cele socjalno-bytowe, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza lokalowego na rzecz których Spółka świadczy także usługi odprowadzania ścieków;

W4-odbiorcy usług z zakresu zbiorowego dostarczania wody, korzystający z lokali w budynkach wielolokalowych, wykorzystywanej na cele socjalno–bytowe, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza lokalowego na rzecz których Spółka nie świadczy usługi odprowadzania ścieków;

W5- odbiorcy usług z zakresu zbiorowego dostarczania wody, rozliczani na podstawie norm przeciętnego zużycia wody wykorzystywanej na cele socjalno–bytowe, przemysłowe oraz pozostali odbiorcy  na rzecz których Spółka świadczy także usługi odprowadzania ścieków;

W6- odbiorcy usług z zakresu zbiorowego dostarczania wody, rozliczani na podstawie norm przeciętnego zużycia wody wykorzystywanej na cele socjalno–bytowe, przemysłowe oraz pozostali odbiorcy na rzecz których Spółka nie świadczy usługi odprowadzania ścieków;

W7- odbiorcy usług z zakresu zbiorowego dostarczania wody rozliczani na podstawie wskazań wodomierza dodatkowego dla zaopatrzenia  w wodę bezpowrotnie zużytą;

W8- Gmina rozliczana za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe.

 

Lp.

Wyszczególnienie

Wielkość cen i stawek opłat

 
 

Taryfowa grupa odbiorców usług

Rodzaj cen i stawek opłat

W okresie od 01.02.2019 r. do 31.01.2020 r.

W okresie od 01.02.2020 r. do 31.01.2021 r.

W okresie od 01.02.2021 do 31.01.2022 r.

 

0

1

2

3

4

5

 

1

W1

 -cena wody (zł/m3)

 

4,33

4,55

4,69

 

- stawka opłaty abonamentowej

7,35

7,72

7,96

 

2

W2

 -cena wody (zł/m3)

 

4,33

4,55

4,69

 

- stawka opłaty abonamentowej

10,25

10,67

10,98

 

3

W3

 -cena wody (zł/m3)

 

4,33

4,55

4,69

 

- stawka opłaty abonamentowej

2,88

2,95

3,02

 

4

W4

-cena wody (zł/m3)

 

4,33

4,55

4,69

 

- stawka opłaty abonamentowej

5,77

5,91

6,04

 

 

5

 

W5

-cena wody (zł/m3)

4,33

4,55

4,69

 

- stawka opłaty abonamentowej

6,64

6,98

7,2

 

 

6

 

W6

 -cena wody (zł/m3)

4,33

4,55

4,69

 

- stawka opłaty abonamentowej

8,8

9,2

9,47

 

 

7

 

W7

 -cena wody (zł/m3)

4,33

4,55

4,69

 

- stawka opłaty abonamentowej

1,45

1,48

1,51

 

 

8

 

W8

 -cena wody (zł/m3)

4,33

4,55

4,69

 

- stawka opłaty abonamentowej

17,71

17,71

17,71

 

 

 

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków wyłoniono cztery grupy odbiorców usług:

S1- odbiorcy usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków na rzecz których Spółka świadczy też usługi wodociągowe, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego;

S2- odbiorcy usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków na rzecz których Spółka nie świadczy usług wodociągowych, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego;

S3- odbiorcy usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków korzystający z lokali w budynkach wielolokalowych, na rzecz których Spółka świadczy też usługi wodociągowe, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza lokalowego;

S4- odbiorcy usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków na rzecz których Spółka świadczy też usługi wodociągowe, rozliczani na podstawie norm przeciętnego zużycia wody;

 

Wyszczególnienie

Wielkość cen i stawek opłat

 
 

Taryfowa grupa odbiorców usług

Rodzaj cen i stawek opłat

W okresie od 01.02.2019  do   31.01.2020 

W okresie od 01.02.2020 r. do 31.01.2021

W okresie od 01.02.2021 r. do 31.01.2022r.

 

1

2

3

4

5

 

S1

 -cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3)

 

9,83

10,29

10,57

 

- stawka opłaty abonamentowej

8,33

8,66

8,91

 

S2

 -cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3)

 

9,83

10,29

10,57

 

- stawka opłaty abonamentowej

11,21

11,62

11,93

 

S3

-cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3)

9,83

10,29

10,57

 

- stawka opłaty abonamentowej

2,88

2,95

3,02

 

S4

-cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3)

9,83

10,29

10,57

 

- stawka opłaty abonamentowej

7,6

7,92

8,16

 

 

Uwaga: ze względu na zaokrąglenia wynikające z ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (t.j. Dz. U z 2016 r, poz. 710 z późn.zm) prezentowane ceny i opłaty brutto mogą się różnić od cen brutto wynikających z faktury.

Awarie i remonty

Brak wody w części Barnówka - 19.09.2019r.

 

     Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dębnie informuje, iż w dniu 19.09.2019r. (czwartek) w godz. od 8:00 do 15:00 w związku z montażem zasuwy na sieci wodociągowej zostanie wstrzymana dostawa wody w m. Barnówko od nr 20 w kierunku drogi karajowej nr 23 relacji Dębno - Myślibórz..
Prosimy o zabezpieczenie niezbędnej ilości wody.
Za utrudnienia przepraszamy.

Formularz kontaktowy

Administratorem Twoich danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Dębnie ul. Droga Zielona 1, 74-400.

Klauzula informacyjna RODO
Imię i nazwisko:*
E-mail:*
Telefon:
Temat:*
Treść wiadomości:*
Wyślij

* - pole oznaczone nie moga byc puste

Uzupełnij wszystkie
wymagane pola
Trwa wysyłanie
formularza
Wiadomość została
wysłana
Copyright PWIK Dębno 2013 Realizacja: Agencja Interaktywna Poznań B2 Internet 2013 Klauzula informacyjna RODO |