Powrót do listy

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. liderem innowacyjności w regionie.

     Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dębnie Pan Sławomir Semenyszyn  w ostatnich dniach podpisał dwa kontrakty w ramach  realizacji projektu pn. ”Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni mechaniczno – biologicznej  w Dębnie wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody” dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na realizację największej i najbardziej innowacyjnej inwestycji w naszej Gminie.

 

     Pierwsza umowa  na „Przebudowę ujęcia wody oraz Stacji Uzdatniania Wody w Dębnie” została zawarta 25 czerwca 2018 r. z firmą FUNAM z Wrocławia. Wartość umowy wynosi 14 231 100 zł. Dzięki tej inwestycji stare, wyeksploatowane urządzenia, których część stanowią wybudowane na początku XX wieku filtry otwarte zastąpi nowoczesna technologia zapewniająca naszym mieszkańcom stałe, niezawodne dostawy lepszej jakości wody, której poziom czystości na wyjściu do odbiorców będzie kontrolowany metodą biomonitoringu przez specjalnie do tego celu hodowane małże.

 

     W dniu 03 lipca 2018 r. podpisana została umowa z Przedsiębiorstwem Inżynierii Środowiska EkoWodrol Sp. z o.o. z Koszalina, reprezentującym Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EkoWodrol Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie, Biuro Inżynierskie Budzisz Sp. z o.o. z siedzibą w Konikowie oraz WUPRINŻ S.A. z siedzibą w Poznaniu. W ramach największego kontraktu w historii Gminy o wartości 48 523 500,00 zł zostanie przebudowana i rozbudowana istniejąca oczyszczalnia w Dębnie z zastosowaniem technologii membranowej MBR, która jest postrzegana jako najlepsza technologia oczyszczania ścieków w rozumieniu Dyrektywy Unii Europejskiej w sprawie zintegrowanego zapobiegania i zmniejszania zanieczyszczeń. Jest także najnowocześniejszą i najszybciej rozwijającą się technologią oczyszczania ścieków, zapewniającą niezawodność działania oraz utrzymanie wysokiej jakości i stabilności ścieków oczyszczonych. Nowa oczyszczalnia będzie miała dużą elastyczność przepustowości, koniecznej ze względu na częściowo ogólnospławny charakter zlewni (ilość ścieków dopływających na naszą oczyszczalnię w porze deszczowej jest często około 4 razy większa w porównaniu do pory suchej). Ścieki odprowadzane do rzeki zostaną całkowicie pozbawione zawiesiny, poprzez zastosowanie ultrafiltracji. Technologia ta, jako jedyna w chwili obecnej pozwola także na  usuwanie mikrozanieczyszczeń. Przy jej projektowaniu zapewnione zostanie niskie zużycie energii wynikające z przewidzianej technologii, a także z zastosowania instalacji fotowoltaicznej pozwalającej na uzyskanie dużych oszczędności finansowych na etapie eksploatacji obiektu.

 

Obie inwestycje w 2018 r. będą projektowane, zaś na początku 2019 rozpoczną się już roboty budowlane.

 

     W ramach powyższego projektu na początku 2018 r. został zakupiony pojazd specjalny z zabudową dwufunkcyjną do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji - samochód z instalacją ssąco-płuczącą pozwalającą odsysać zanieczyszczenia, transportować szlam i czyścić kanalizację zapewniając pełne bezpieczeństwo operatorom, bez ich narażenia na bezpośrednie oddziaływanie gazów wydobywających się ze studzienek kanalizacyjnych.

 

     W ramach projektu, we współpracy z firmą KartGIS Sp. z o.o. z Warszawy stworzony zostanie ponadto kompleksowy system do zarządzania majątkiem sieciowym, w skład którego wchodzą: dostawa systemu GIS, budowa systemu monitoringu sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej wraz ze strefowaniem oraz budowa modelu matematycznego sieci wodociągowej. Wszystkie te elementy będą ze sobą ściśle zintegrowane i będą tworzyć jedną spójną platformę.

     Z poziomu systemu GIS operator będzie mógł zarządzać całością pracy Przedsiębiorstwa: na bieżąco monitorować sieć, planować prace eksploatacyjne, wydawać warunki techniczne, planować rozbudowę  oraz modernizację sieci. Pracownicy zostaną wyposażeni w urządzenia mobilne za pomocą których będą w stanie wykonywać powierzone im zadania bez konieczności posługiwania się wersjami papierowymi map i dokumentów.

     Zastosowany system pozwoli m.in. na redukcję strat wody, usprawnienie systemu zarządzania dystrybucją wody i monitoringu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Da też możliwość zdalnego monitoringu, szybkiego diagnozowania niekontrolowanych wycieków z sieci oraz rzeczywistego planowania wielkości zasilania. Wszystko to przyczyni się do poprawy efektywności pracy przedsiębiorstwa, pozwoli na obniżenie strat wody, ograniczenie ilości awarii sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, minimalizację kosztów tych awarii oraz obniżenie kosztów zakupu energii elektrycznej.

Awarie i remonty

Brak wody w części Barnówka - 19.09.2019r.

 

     Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dębnie informuje, iż w dniu 19.09.2019r. (czwartek) w godz. od 8:00 do 15:00 w związku z montażem zasuwy na sieci wodociągowej zostanie wstrzymana dostawa wody w m. Barnówko od nr 20 w kierunku drogi karajowej nr 23 relacji Dębno - Myślibórz..
Prosimy o zabezpieczenie niezbędnej ilości wody.
Za utrudnienia przepraszamy.

Formularz kontaktowy

Administratorem Twoich danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Dębnie ul. Droga Zielona 1, 74-400.

Klauzula informacyjna RODO
Imię i nazwisko:*
E-mail:*
Telefon:
Temat:*
Treść wiadomości:*
Wyślij

* - pole oznaczone nie moga byc puste

Uzupełnij wszystkie
wymagane pola
Trwa wysyłanie
formularza
Wiadomość została
wysłana
Copyright PWIK Dębno 2013 Realizacja: Agencja Interaktywna Poznań B2 Internet 2013 Klauzula informacyjna RODO |