Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o. o.,

74-400 Dębno, ulica Droga Zielona 1


     Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. z siedzibą w Dębnie, ulica Droga Zielona 1, tel. 95 760 30 95,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@pwikdebno.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy o dostawę wody i odprowadzenie ścieków.
Podstawą do przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 litera „a”, „b” i lit. „c” Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania tych danych na podstawie przepisów prawa. Administrator nie udostępnia, ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej,

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania umowy o dostawę wody i odprowadzenie ścieków aż do końca okresu przedawnienia roszczeń wynikających z wyżej wymienionej umowy,

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody,

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

8) podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy o dostawę wody i odprowadzenie ścieków, ich niepodanie może skutkować niezawarciem wyżej wspomnianej umowy,

9) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.


 

Awarie i remonty

Uwaga! Możliwe chwilowe przerwy w dostawie wody w Dębnie, Grzymiradzu, Klepinie, Oborzanach i Dargomyślu - 22-23.10.2019r.

 

     W związku z trwającymi pracami modernizacyjnymi stacji transformatorowej na Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Kosynierów w Dębnie w dniach 22-23 października 2019 r. zasilanie ujęcia wody będzie odbywało się za pomocą agregatu prądotwórczego.

Nie powinno to mieć żadnego wpływu na ciągłość dostaw. Jednak uprzedzamy Państwa, ponieważ w wypadku awarii agregatu prądotwórczego mogą wystąpić krótkotrwałe przerwy w dostawie wody na terenie całego miasta oraz w Grzymiradzu, Klepinie, Dargomyślu i Oborzanach.

 

Formularz kontaktowy

Administratorem Twoich danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Dębnie ul. Droga Zielona 1, 74-400.

Klauzula informacyjna RODO
Imię i nazwisko:*
E-mail:*
Telefon:
Temat:*
Treść wiadomości:*
Wyślij

* - pole oznaczone nie moga byc puste

Uzupełnij wszystkie
wymagane pola
Trwa wysyłanie
formularza
Wiadomość została
wysłana
Copyright PWIK Dębno 2013 Realizacja: Agencja Interaktywna Poznań B2 Internet 2013 Klauzula informacyjna RODO |