Powrót do listy

Nowa taryfa cen i stawek za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Boleszkowice na lata 2019 - 2022

     Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.zo.o.w Dębnie informuje, iż decyzją nr SZ.RET.070.4.20.2018.BK z dnia 18-12-2018 r. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie od dnia 01.02.2019 do dnia 31.01.2022 r. obowiązywać będzie nowa taryfa cen i stawek za zbiorowe zaopatrzenie w wodę  na terenie gminy Boleszkowice.

     Przedmiotowe zawiadomienie stanowi wyłącznie skróconą informację o obowiązującej taryfie cen za wodę   i stawek opłat -  decyzja nr SZ.RET.070.4.20.2018.BK wraz z pełną wersją taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, zgodnie z Art. 24e pkt.3 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001r. (Dz.U. 72, poz. 747       z póź. zm.) opublikowana została na naszej stronie internetowej http://bip.pwikdebno.pl/ (zakładka -opłaty).

 

      W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyłoniono cztery grupy odbiorców usług.

W1- odbiorcy usług z zakresu zbiorowego dostarczania wody wykorzystywanej na cele socjalno–bytowe, przemysłowe oraz pozostali odbiorcy, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego,

W2- odbiorcy usług z zakresu zbiorowego dostarczania wody, korzystający z lokali w budynkach wielolokalowych, wykorzystywanej na cele socjalno–bytowe, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza lokalowego,

W3- odbiorcy usług z zakresu zbiorowego dostarczania wody, rozliczani na podstawie norm przeciętnego zużycia wody wykorzystywanej na cele socjalno–bytowe, przemysłowe oraz pozostali odbiorcy,

W4- odbiorcy usług z zakresu zbiorowego dostarczania wody rozliczani na podstawie wskazań wodomierza dodatkowego dla zaopatrzenia  w wodę bezpowrotnie zużytą,

 

 

Wyszczególnienie

Wielkość cen i stawek opłat

 
 

Taryfowa grupa odbiorców usług

Rodzaj cen i stawek opłat

W okresie od 01.02.2019 do 31.01.2020 r.

W okresie od  01.02.2020 do 31.01.2021 r.

W okresie od 01.02.2021 do  31.01.2022 r.

 

1

2

3

4

5

 

W1

 -cena wody (zł/m3)

3,41

3,48

3,55

 

- stawka opłaty abonamentowej (zł)

7,55

7,72

7,91

 

W2

 -cena wody (zł/m3)

3,41

3,48

3,55

 

- stawka opłaty abonamentowej (zł)

5,71

5,84

5,97

 

W3

 -cena wody (zł/m3)

3,41

3,48

3,55

 

- stawka opłaty abonamentowej (zł)

5,61

5,72

5,86

 

W4

 -cena wody (zł/m3)

3,41

3,48

3,55

 

- stawka opłaty abonamentowej (zł)

1,94

1,99

2,03

 

 

Uwaga: ze względu na zaokrąglenia wynikające z ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (t.j. Dz. U z 2016 r, poz. 710 z późn.zm) prezentowane ceny i opłaty brutto mogą się różnić od cen brutto wynikających z faktury.

Awarie i remonty

Brak awarii.

 

     Brak awarii.

Formularz kontaktowy

Administratorem Twoich danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Dębnie ul. Droga Zielona 1, 74-400.

Klauzula informacyjna RODO
Imię i nazwisko:*
E-mail:*
Telefon:
Temat:*
Treść wiadomości:*
Wyślij

* - pole oznaczone nie moga byc puste

Uzupełnij wszystkie
wymagane pola
Trwa wysyłanie
formularza
Wiadomość została
wysłana
Copyright PWIK Dębno 2013 Realizacja: Agencja Interaktywna Poznań B2 Internet 2013 Klauzula informacyjna RODO |