Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni mechaniczno-biologicznej w Dębnie wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody - umowa nr: POIS.02.03.00-00-0192/16/00

          Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dębnie informuje, że w dniu 23.03.2017r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie została podpisana umowa nr POIS.02.03.00-00-0192/16/00 na dofinansowanie zadania pn.: "Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni mechaniczno-biologicznej w Dębnie wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie  2.3 "Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach".

          Szacunkowy koszt całkowity Projektu wynosi 66 369 265,11 zł, z czego 34 398 704,47 zł dofinansuje Unia Europejska na podstawie podpisanej umowy.

 

          W dniu 10 lipca 2017r. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dębnie ogłosiła zamówienie na: Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla zadania "Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni mechaniczno-biologicznej w Dębnie wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody"

 

Poniżej link do strony BIP:

 

http://bip.pwikdebno.pl/pelnienie-funkcji-inzyniera-kontraktu-dla-zadania58-przebudowa-i-rozbudowa-istniejacej-oczyszczalni-mechaniczno8211biologicznej-w-debnie-wraz-z-modernizacja-stacji-uzdatniania-wody,246.html

 

          W postępowaniu wyłoniono wykonawcę usługi, którym zostało konsorcjum firm - Komplet Inwest Sp. z o.o. Sp. K i Komplet Inwest Sp. J. Tomasz Granops, Elżbieta Prażanowska-Nieboj.

 

          W dniu 8 stycznia 2018r. ogłoszono postępowanie na dostawę pojazdu specjalnego z zabudową dwufunkcyjną do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji.

 

Poniżej link do strony BIP:

 

http://bip.pwikdebno.pl/dostawa-pojazdu-specjalnego-z-zabudowa-dwufunkcyjna-do-hydrodynamicznego-czyszczenia-kanalizacji,255.html

 

          W dniu 31.01.2018r. Zamawiąjący ogłosił informację o wyniku postępowania na ww. zadanie. Umowa została zawarta z firmą FHU "ARTEM" Artur Krawczak.

 

          W dniu 26 lutego 2018r. ogłoszono postępowanie na zadanie pn.: "Przebudowa ujęcia wody oraz Stacji Uzdatniania Wody w Dębnie".

 

Poniżej link do strony BIP:

 

http://bip.pwikdebno.pl/przebudowa-ujecia-wody-oraz-stacji-uzdatniania-wody-w-debnie,257.html

 

          W dniu 27 lutego 2018r. ogłoszono postępowanie na zadanie pn.: "Dostawa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej GIS".

 

Poniżej link do strony BIP:

 

http://bip.pwikdebno.pl/dostawa-i-wdrozenie-systemu-informacji-przestrzennej-40gis41,144.html

 

          W dniu 27 lutego 2018r. ogłoszono również postępowanie na zadanie pn.: "Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni mechaniczno-biologicznej w Dębnie".

 

Poniżej link do strony BIP:

 

http://bip.pwikdebno.pl/przebudowa-i-rozbudowa-istniejacej-oczyszczalni-mechaniczno-biologicznej-w-debnie,259.html

 

          Z uwagi na fakt, iż w postępowaniu na zadanie pn.:  "Przebudowa ujęcia wody oraz Stacji Uzdatniania Wody w Dębnie" wpłynęła jedna oferta, której wartość znacząco przekraczała kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zadania - w dniu 20.04.2018r. postępowanie zostało unieważnione.

    

          W dniu 30.04.2018r. ogłoszono kolejne postępowanie na zadanie pn.: "Przebudowa ujęcia wody oraz Stacji Uzdatniania Wody w Dębnie".

 

Poniżej link do strony BIP:

 

http://bip.pwikdebno.pl/przebudowa-ujecia-wody-oraz-stacji-uzdatniania-wody-w-debnie,260.html

 

     W dniu 9 lipca 2018r. ogłoszono postępowanie na zadanie pn.: "Dostawa ładowarki teleskopowej".

 

Poniżej link do strony BIP:

 

http://bip.pwikdebno.pl/dostawa-ladowarki-teleskopowej,261.html

Awarie i remonty

Brak wody w części m. Cychry - 18.10.2019 r.

 

     Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dębnie informuje, iż w dniu 18.10.2019r. (piątek) w godz. od 8:00 do 14:00 w związku z w włączeniem nowego odcinka sieci wodociągowej do istniejącej sieci w ul. Kościuszki zostanie wstrzymana dostawa wody w m. Cychry ul. Kościuszki nr 1-26, Jana Pawła II nr 2-33, Reymonta, Słoneczna, Spokojna i Kostrzyńska.

Po wznowieniu dostawy wody jej jakość może ulec pogorszeniu.
Prosimy o zabezpieczenie niezbędnej ilości wody.
Za utrudnienia przepraszamy.

 

Brak wody w m. Warnice i Krężelin - 21.10.2019 r. 

     Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dębnie informuje, iż w dniu 21.10.2019r. (poniedziałek) w godz. od 8:00 do 14:00 w związku z koniecznością wymiany odcinka rurociągu wody surowej na SUW Warnice zostanie wstrzymana dostawa wody w m. Warnice i Krężelin.

Po wznowieniu dostawy wody jej jakość może ulec pogorszeniu.
Prosimy o zabezpieczenie niezbędnej ilości wody.
Za utrudnienia przepraszamy.

Formularz kontaktowy

Administratorem Twoich danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Dębnie ul. Droga Zielona 1, 74-400.

Klauzula informacyjna RODO
Imię i nazwisko:*
E-mail:*
Telefon:
Temat:*
Treść wiadomości:*
Wyślij

* - pole oznaczone nie moga byc puste

Uzupełnij wszystkie
wymagane pola
Trwa wysyłanie
formularza
Wiadomość została
wysłana
Copyright PWIK Dębno 2013 Realizacja: Agencja Interaktywna Poznań B2 Internet 2013 Klauzula informacyjna RODO |